Haridusasutustele on valminud juhendmaterjal uue isikuandmete kaitse määruse kohta

07. mai 2018

Alates 25. maist 2018 jõustub Euroopa Liidus uus määrus füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. Kuna õppeasutused töötlevad suures mahus isikuandmeid, siis puudutab see ka kõiki Eesti koole ja lasteaedu. Toetamaks haridusasutusi üldmääruse rakendamisel, on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel valminud ülevaatlik juhendmaterjal.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679 (ingl. k General Data Protection Regulation, GDPR) sätestab reeglid isikuandmete töötlemiseks ja füüsiliste isikute isikuandmete kaitseks. 25. maiks 2018 peavad õppeasutused olema veendunud, et nad järgivad isikuandmeid töödeldes üldmäärust. Andmete töötlemise nõuetelevastavuse eest haridusasutuses vastutab iga haridusasutuse juht ja haridusasutuse pidaja. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koordineerimisel on valminud ülevaatlik juhendmaterjal, mis aitab selgitada, mida üldmäärus koolide ja lasteaedade jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust. Juhendmaterjali leiab HITSA kodulehelt.

Juhendmaterjali väljatöötamises osalesid FocusIT OÜ partnerid Doris Matteus, Jaan Oruaas, Janek Part ja Anu Tanila, HITSA juristid Raili Sassian ja Katri Samarütel ning Grant Thornton Baltic OÜ riskijuhtimisteenuste valdkonna juht Siiri Antsmäe ja õigusnõustaja Allan Kubu. 

Juhendmaterjali tutvustamiseks viib HITSA 15. mail kell 18-19 läbi tasuta veebiseminari, kus materjali koostajad selgitavad lähemalt isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtteid, toovad välja olulisemad tegevused, millest alustada ning vastavad tekkinud küsimustele. Huvilistel palume end veebiseminarile registreerida siin. Veebiseminar on HITSA kodulehel hiljem ka järelvaadatav.  

Üldmääruse rakendamisel soovitame täiendavalt tutvuda juhendmaterjalidega Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel ning samuti saab tekkivate küsimustega pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole infotelefonil või e-posti teel. HITSA ei paku isikuandmete kaitse alast nõustamist.


Lisa kommentaar

Email again: