Head õpetajate päeva!

05. oktoober 2015

Õpetajate päeva puhul kiidab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus õpetajaid, koolijuhte ja haridustehnolooge tubli töö eest digitarkuse omandamisel. Oleme kokku löönud numbrid, kui palju on õpetajad jt haridustöötajad HITSA vahendusel sel aastal uusi teadmisi käinud kogumas ja tulemused on uhked.

Alates 2015. aasta jaanuarist kuni septembrini on erinevatel täienduskoolitustel osalenud 1438 õpetajat kõikidelt haridustasemetelt. Et neid numbreid veelgi tõsta, ootame õpetajaid ka uuel õppeaastal toimuvatele koolitustele, info leiab koolitusveebist.

Tarkusi ammutavad õpetajad ja koolijuhid ka erinevatel seminaridel ja konverentsidel. HITSA rahvusvahelisel hariduskonverentsil aprillis osales kokku 254 haridustöötajat, eelkonverentsist võttis osa 208 õpetajat ja koolijuhti. „Võrgustik võrgutab“ kevadist seminari „Loodus on imeline“ jälgis kohapeal ja veebis kokku 314 inimest. Juba 8. oktoobril toimub selle aasta teine „Võrgustik võrgutab“ seminar „Nutiseadmega nutiõpetajaks“, millest tehakse ka otseülekanne (ülekannet vaata HITSA Innovatsioonikeskuse lehelt).

HITSA veebiseminaridel on kuulajaid poole aasta jooksul rohkesti olnud – osalejaid ning järelvaatamisi on kokku olnud 1691. Veebiseminarid jätkavad endise hooga ning ootavad kuulama, infot nende kohta saab HITSA Innovatsioonikeskuse kalendrist. Digiteemadel oleme käinud rääkimas ka koolides – digiajastu infotunde toimus 2015. aasta esimesel poolaastal 16 koolis ja osa võttis 334 õpetajat.

Tuleviku klassiruumi võimalusi on HITSA Nutiklassis käinud uudistamas ligi 1000 inimest.

Lisaks enesearendusele on meie õpetajad olnud ka tublid juhendajad õpilaskonkurssidel. ProgeTiigri ja „Lahe asi“ konkurssidel juhendas õpilasi 2014/15. õppeaastal kokku 179 õpetajat, kelle tubli töö tulemusel valmis 739 põnevat ja innovaatilist tööd. Sel õppeaastal ootame juhendajaid koos õpilastega konkursile "Maailmariik Eesti"! Lisainfo HITSA veebilehelt.

Eesrindlikud on Eesti õpetajad olnud rahvusvahelises koostöös, eTwinningu raames on õpetajad sel aastal teinud 162 projekti. Ootame eTwinninguga liituma ka uusi õpetajaid, lisainfo eTwinningu lehelt.

Samuti on õpetajad ja haridustehnoloogid mitmete HITSA võrgustike liikmed, osaledes seminaridel, suvekoolides, korraldades üritusi jne.

Head õpetajad, suur tänu teie panuse eest Eesti hariduse edendamisel ! Ning eriline tänu, et leiate aega oma põhitöö kõrvalt ka enesearendamiseks!

Lisa kommentaar

Email again: