HITSA alustab digitaristu kaasajastamist koolides plaanitust varem

07. aprill 2020

HITSA sõlmis koolide digitaristu kaasajastamise programmi II etapi raames raamlepingud kuue ettevõttega, kes teostavad 2022. aasta lõpuni enam kui 160 üld- ja kutsehariduskooli kohtvõrgu kaabelduse kaasajastamise. Kokku on ainuüksi kaabelduse kaasajastamise eelarve 4 miljonit eurot.

Riigihanke tulemusena sõlmiti raamlepingud ettevõtetega Telegrupp, Atea, Datel, Haberst Infra, Triger ja Viking Security. Ettevõtted saavad õiguse esitada pakkumisi tellimustele, mis hõlmavad konkreetseid kaabeldustöid koolides üle terve Eesti.

"Loodame järgmise pooleteise aasta jooksul välja ehitada kaasaegse kohtvõrgu kaabelduse kõigis programmi kaasatud koolides. Oleme kaabeldustöödega juba alustanud neljas Narva koolis," ütles programmijuht Jüri Saar. „Esialgne plaan oli alustada töödega suvevaheajal, kuid olukorras, kus õpilased on kodus, saame alustada töödega varem ja ühtlasi pakkuda kohe tööd mitmetele kohalikele ettevõtetele raskel ajal. Oleme juba tööde planeerimise faasi jõudnud enamuses Ida-Virumaa koolidest, kuid paralleelselt tegutseme ka Lääne-Virumaal, Võrumaal ning peatselt jõuame nii Viljandi- kui ka Harjumaale“.

"Koostöös Haridus- ja teadusministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskuse spetsialistidega oleme pingutanud selle nimel, et võimalikult kiiresti alustada Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahendite investeerimisega. Eesmärgiks on rahuldada kõigi Eesti koolide kohtvõrgu võimsuse vajadused vähemalt järgmiseks kümneks aastaks,“ lisas Jüri Saar, kes on veendunud, et uue õppeaasta alguseks on tööd enam kui neljakümnes koolis lõpetatud.

HITSA digitaristu kaasajastamise programm hõlmab ainult hoonesiseste kohtvõrkude rajamist ja renoveerimist (kaabeldus ja seadmed) ning kohtvõrkude halduse ja monitooringu vahendite ostmist. Lisaks tõstetakse koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest.

Programmi töötas välja Haridus- ja teadusministeerium. Programmi viib ellu Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA), mille EENeti struktuuriüksusel on enam kui kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas. Programmi I etapi eelarve oli 4,65 miljonit eurot, millega kaasajastati 154 üldhariduskooli kohtvõrgud. Programmi II etapi kogueelarve on 8 273 592 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetus moodustab 7 032 553 eurot ja Eesti riigi omafinantseering 1 241 039 eurot.  

Jüri Saar
Digitaristu kaasajastamise programmijuht
HITSA EENeti struktuuriüksus
juri.saar@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: