HITSA pakub tööd infoturbejuhile

11. detsember 2018

Hea infoturbejuht, ootame sind HITSAsse!  Soovime usaldada sulle haridusvaldkonna infoturbe poliitika kujundamise ja ellu rakendamise, et tagada infovarade piisava taseme turvalisus. Ootame, et analüüsiksid võimalikke riske ja töötaksid välja arendustegevusi turbeintsidentide ennetamiseks, haldaksid turbeintsidente ning panustaksid organisatsiooni ja infosüsteemide kasutajate infoturbealase teadlikkuse tõstmisesse.

Tule kandideerima, kui sul on:
  • vähemalt 3-aastane töökogemus sarnasel ametikohal
  • väga head teadmised infoturbe korraldusest ning infoturbe projektide koostamise ja elluviimise kogemus, oled kursis infoturbe arengusuundadega ning tead, mis on ISKE
  • teadmised infosüsteemidest ja nende toimimise põhimõtetest
  • kõrgharidus, eelistatult IKT-valdkonnas
  • kõrgtasemel eesti keele ning väga heal tasemel inglise keeles oskus
  • oskus oma töös märgata detaile ja näha ka suurt pilti
  • algatus- ja organiseerimisvõime, suudad ennast kehtestada ja tuled hästi toime pingeliste olukordadega 
Meie missioon on luua Eesti haridus- ja teadusasutustele tõenduspõhiseid võimalusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia läbimõeldud ja eesmärgipäraseks kasutamiseks.

Me usume, et HITSAs on hea töötada, sest
  • siin on sul võimalus panustada Eesti jaoks olulises valdkonnas
  • meie tegevusvaldkond on lai ja põnevust jagub igasse tööpäeva
  • me hoolime oma töötajatest – võimaldame puhata tavapärasest pikemalt, toetame sportimist ning arvestame, et töötajal on ka elu väljaspool kontorit.
Tööle asumine ASAP

Kandideerimiseks saada palun oma CV koos töötasu sooviga hiljemalt 11.01.2019.a CV Online keskkonnas või e-postiga aadressile: Raili.Sassian@hitsa.ee

Küsi julgelt lisainfot telefonilt 6285815 või e-postil Margus.Puua@hitsa.eeLisa kommentaar

Email again: