IT Akadeemia toetab kõrgkoolide innovaatilisi projekte 280 000 euroga

13. jaanuar 2020

2020. aastal toetatakse HITSA IT Akadeemia programmi raames 4 kõrgkooli e-õppe edendamist 280 000 euroga. Projektid hõlmavad erinevaid valdkondi meditsiinist õpetajahariduseni ja tööstusrobotitest õpimängudeni.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide IKT-õppe uuenduslikke tegevusi, mis omavad suurt mõju õppe kvaliteedile ja üliõpilaste digipädevuse arengule.

IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots sõnas arendusprojektide taotlusvooru kommenteerides: “Kui programmi algusaastail alustasime üksikutel õppekavadel IKT pädevusi tõstvate tegvuste toetamisest, siis nüüd liigume järjest enam laiapõhjalisuse poole. IKT valdkonna teadmisi on vaja igal elualal ja nii eelistati sel korral projekte, mille tegevused on suunatud e-õppe arengule IKT-välistel õppekavadel ning hõlmavad mitmeid erinevaid õppekavu.“

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan toob esile, et toetuste andmisel vaadati ka koostööd kõrgkooliväliste partneritega: „IT Akadeemia programmis oleme aastate vältel näinud, kui suur väärtus on partnerite koostööl tulemuste saavutamisel. Mida interdistsiplinaarsemaks valdkonnad muutuvad, seda olulisem on partnerite kaasamine nii ettevõtetest kui ka teistest kõrgkoolidest.“

Toetust soovisid kaheksa kõrgkooli kokku 20 projekti jaoks, ekspertkogu otsusel saavad rahastuse nelja kõrgkooli kuus projekti:

  • Tartu Ülikoolis hakatakse ellu viima kahte tegevust: meditsiiniteaduste valdkonnas kujundatakse ja juurutatakse õppetöö digipädevuse raamistik ning luuakse matemaatika ja füüsikaga seotud ainete digitaalset õppevara.
  • Kahte projekti toetati ka Tallinna Ülikoolis. Esimene neist tõstab õpetajakoolituse eriala üliõpilaste digioskusi, et nad kasutaksid õppetöö läbiviimisel robootika, sensorite, virtuaal- ja liitreaalsuse ning elektroonikaga seonduvaid võimalusi. Teise projekti raames luuakse digitaalsete õpimängude õppekava üliõpilastele uusi mängualaseid uurimismeetodeid käsitlev õpimäng.
  • Tallinna Tehnikakõrgkoolis arendatakse virtuaalne simuleeritud tootmiskeskkond tööstusrobotite katsetamiseks.
  • Eesti Kunstiakadeemia töötab välja 3D-printimissüsteemiga kihtlisandustehnoloogiad ning neid toetavad e-õppe materjalid.  

Taotluste hindamisel osales 11 eksperti ettevõtetest ja avaliku sektori organisatsioonidest. Projektid tuleb ellu viia käesoleva aasta lõpuks. 

2016. aastast on IT Akadeemia programmist 2,7 miljoni euroga toetatud 13 kõrgkoolis läbiviidud arendusprojekte IKT õppe arendamiseks ja erialaspetsiifiliste IKT teemade sissetoomiseks mitte-IKT erialadel. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja 2020. aasta I kvartalis.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja  kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus ning rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös, pakub koolitusi, toetavaid infosüsteeme ja taristut.

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
Tel 514 9512
indrek.ots@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: