Tudengite IKT-oskusi toetatakse rohkem kui 330 000 euroga

18. märts 2019

Selgunud on Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoorust 2019. aastal toetust saavad projektid. Ühtekokku rahastati kaheksat projekti viiest Eesti kõrgkoolist. Taotlusvooru maht oli 592 665 eurot, välja jagati üle 330 000 euro.

Kokku soovisid toetust saada üheksa kõrgkooli, kes esitasid 34 taotlust. Ekspertkogu otsusel saavad rahastuse kolm taotlust IKT õppekavade arendamiseks ja viis taotlust erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamiseks teistel erialadel.

“IT Akadeemia programmist toetatakse arendustegevusi, et tuua haridusse uuenduslikku lähenemist ja suunata koole tooma infotehnoloogiat sisse kõikide erialade õppesse,” ütles IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. “Hindamisel eelistati konkreetse väljundiga ja uuenduslikke projekte, millel on kõrghariduse kvaliteedile laialdane mõju."

  • Tallinna Tehnikaülikool sai toetust kolme projekti elluviimiseks, näiteks asjade interneti praktikumide keskkonna, telemaatika ja arukate süsteemide õppekava arendamise ning õppejõudude ja üliõpilaste andmeanalüüsi alase kompetentsi suurendamiseks.
  • Tartu Ülikool töötab toetust saanud projektide raames välja uued õppematerjalid sotsiaalteaduse üliõpilaste andmeanalüüsi oskuste taseme tõstmiseks ning suurendab humanitaarvaldkonna üliõpilaste ja õppejõudude IKT-oskusi.
  • Tallinna Ülikoolil on plaanis arendada inimese ja arvuti interaktsiooni õppekava, järgides ettevõtetes rakendatavaid tööprotsesse.
  • Tallinna Tehnikakõrgkool arendab toetuse abiga kursusi, mis on seotud arvjuhtimisega koordinaatmõõtemasinatega, mida automatiseerimise ja digitaliseerimise suunas liikuvas tööstuses üha rohkem kvaliteedikontrolli alusena kasutatakse.
  • Eesti Kunstiakadeemia projekti raames töötatakse välja uued tööstus- ja digitootedisini kursused, mida kasutatakse IKT sektorile vajalike digitootedisainerite koolitamiseks.
Taotluste hindamises osales 12 eksperti erinevatest ettevõtetest ja avaliku sektori organisatsioonidest. Taotlusvoorus välja andmata jäänud eelarve arvelt on plaanis korraldada uus taotlusvoor 2019. aasta sügisel.

Lisainfo HITSA kodulehel


Kontakt:
Indrek Ots
IT Akadeemia programmi nõunik
indrek.ots@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: