IT Akadeemia toetab nelja kõrgkooli innovaatilisi projekte enam kui poole miljoni euroga

08. mai 2020

HITSA IT Akadeemia programmi raames toetatakse nelja kõrgkooli IKT valdkonna õppe edendamist 512 000 euroga. Toetust saanud projektid hõlmavad valdkondi merendusest ja psühholoogiast noorsootöö ja kvantarvutuste kursuseni.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) IT Akadeemia programmist rahastatakse igal aastal kõrgkoolide IKT-õppe uuenduslikke tegevusi, millel on suur mõju õppekvaliteedile ja üliõpilaste digipädevuse arengule.

HITSA juhatuse esimehe Heli Aru-Chabilani sõnul on eesmärk toetada tudengitele senisest paremate IKT teadmiste ja oskuste andmist ning tuua õppetöösse uusi tehnoloogilisi lahendusi: „Näiteks toetame tänavu Tartu ülikooli kvantarvutuse tehnoloogia algkursuse loomist mitte-infotehnoloogia erialade tudengitele. Kvantarvutite rakendamine tõotab suurt läbimurret tehnoloogiakasutuses, eriti koos tehisintellekti võimalustega, ja nende teemade toomine meie tudengiteni on ülimalt oluline.“

Senise kogemuse põhjal tõdes IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots, et lisaks uuenduslike lähenemiste läbimõtlemisele suunab toetus koole ka õppekavu läbivate terviklahenduste loomisele: „Hea näitena saab tuua Estonian Business Schooli (EBS) mahuka arendusprojekti, mille raames arendatakse erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamist pea kõigis EBSi õppekavades – kavas on välja arendada 8 uut õppeainet, mh luua tehisintellekti käsitlev õpivõimalus.“

Toetust soovisid kaheksa kõrgkooli kokku 30 projekti elluviimiseks, ekspertkogu otsusel saavad rahastuse nelja kõrgkooli 10 projekti:

  • Estonian Business Schooli „Business Technology“ õppekava arendus koos kaheksa uue õppeaine loomisega, mille tulemusena paranevad lõpetajate digitehnoloogiate rakendamise ning andmeanalüüsi oskused.
  • Tartu Ülikooli neli projekti, mille käigus edendatakse võõrkeelte õpetamise digipädevust, sh luuakse õppevahendid eri digikultuuride mõistmiseks ja vahendamiseks; arendatakse erialaseid digipädevusi psühholoogias; luuakse õppemoodul noorsootöötajate digipädevuste arendamiseks ning valmistutakse kvantarvutuste kursuse arendamise kaudu kvantrevolutsiooniks.
  • Tallinna Ülikooli projektidest esimene hõlmab tarkade tootmistehnoloogiate õpetamist käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekaval, teise raames luuakse võimalus pakkuda tehisintellekti kasutamist tutvustavaid praktikume mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele.
  • Tallinna Tehnikaülikoolis arendatakse kolme projekti raames digitaalse tootmise ja rakendusfüüsika õppelaboreid ning integreeritakse IKT lahendused Eesti Mereakadeemia õppekavasse „Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine“.

Taotluste hindamisel osales 11 eksperti ettevõtetest ja avaliku sektori organisatsioonidest. Projektid tuleb ellu viia 2021. aasta juuliks.

2016. aastast on IT Akadeemia programmist 3,2 miljoni euroga toetatud 14 kõrgkoolis läbiviidud arendusprojekte IKT õppe arendamiseks ja erialaspetsiifiliste IKT teemade sissetoomiseks mitte-IKT erialadel. 

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus ning rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

Hariduse Infotehnoloogia SA toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös, pakub koolitusi, toetavaid infosüsteeme ja taristut. 

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
Hariduse Infotehnoloogia SA
indrek.ots@hitsa.ee


Lisa kommentaar

Email again: