IT Kolledži lõpetas XIII lend, tunnustati õppejõude ja aasta toetajat

20. juuni 2015

Reedel, 19. juunil 2015 toimus Eesti Infotehnoloogia Kolledži XIII lennu pidulik lõpuaktus Rahvusooper Estonia teatrisaalis, kus 81 edukat lõpetajat said IT Kolledži diplomi.

IT Kolledži lõpetasid cum laude IT süsteemide administreerimise õppekaval Henri Kaukver ja IT süsteemide arenduse õppekaval Tõnn Talsepp ja Kristjan Veskimäe.

2015. aasta parima diplomitöö, mis valiti välja paljude suurepäraste diplomitööde hulgast, kirjutas Henry Mäeorg teemal „Närvivõrgul põhinev süsteem meloodia ennustamiseks harmoonia järgnevuse põhjal“ („A Neural Network Based System for Prediction of Melody Using Harmonic Progression“). Henry Mäeorg lõpetas IT süsteemide arenduse õppekava ja pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) stipendiumi - Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2015.


EIK XIII lennu lõpuaktus, foto: Eesti Infotehnoloogia Kolledž


Lõpuaktusel andis IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa üle IT Kolledži Aasta Toetaja 2014 tiitli heale partnerile – Tallinna linnale - pikaajalise koostöö ja olulise panuse eest kolledži üliõpilaste toetamisel stipendiumitega. Aasta toetaja tiitli võttis vastu Tallinna linna infotehnoloogia direktor Väino Olev.

Samuti tunnustati IT Kolledži XIII lennu lõpuaktusel õppejõude. IT Kolledži Aasta Õppejõud 2015 on Katrin Loodus, kes tudengite arvates on super õppejõud – sõbralik, abivalmis, positiivne, kelle loengutesse on alati hea tulla, sest iga pisemgi detail on alati väga hästi seletatud. Õppejõu rakendatavad piitsa-küpsise meetodid on väga hästi läbi mõeldud ja innustavad pingutama.

IT Kolledži suurepärased õppejõud 2014/2015 õppeaastal on Kristiina Hakk ja Kaido Kikkas.
Kristiina Hakk on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui alati heatujuline, konkreetne, sarmikas, õiglane ja karm õppejõud, kes suudab tudengites äratada huvi matemaatika vastu. Tudengid tänavad nii hea õpetamise eest. Kaido Kikkas on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepärast tagasisidet andev õppejõud, kelle loengud on ülimõnusad ja harivad.

IT Kolledži parim külalisõppejõud 2014/2015 õppeaastal on Liina Martõnjak, kes on IT Kolledži tudengite poolt hinnatud kui suurepärase õpetamismetoodikaga õppejõud, kes innustas tudengeid lugema akadeemilisi artikleid ja kelle loengutes oli hea tasakaal individuaalse ja meeskonnatöö vahel.

VIDEOD

IT Kolledži XIII lennu lõpuaktuse salvestust saab vaadata IT Kolledži kodulehelt www.itcollege.ee/xiii-lennu-lopuaktus-live/ või IT Kolledži YouTube kanalist www.youtube.com/estonianitcollege.

FOTOD

IT Kolledži XIII lennu lõpuaktuse fotod asuvad www.flickr.com/itcollege_ee/albums

Lisa kommentaar

Email again: