IT Akadeemia ja IKT programm on käivitanud suured ja positiivsed muutused Eesti IKT-kõrghariduses

31. oktoober 2013

IKT- kõrgharidus kasvutrendis:  Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli  asus sügisest õppima 1123 tulevast IT-spetsialisti

Aasta tagasi alustasid tegutsemist IT Akadeemia ja IKT programm, mille eesmärgiks on IKT-tudengite arvu kasvatamine ja erialaste õppekavade kvaliteedi paremaks muutmine Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

 IT Akadeemia ja IKT programmi juhtkomisjoni esimehe Tiit Paananeni sõnul on Eesti IKT haridusmaastik  kiires arengus. “Üliõpilaste vastuvõtt kasvab, õppekvaliteet paraneb ja väljalangevus väheneb. Programmide kaasabil on Tartu ja Tallinna Tehnikaülikoolis käivitatud hulgaliselt tegevusi, mis viivad IKT-õppe  rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisele tasemele ja muudab erialad atraktiivseks. See omakorda aitab siinsete üliõpilaste konkurentsivõimet kasvatada,“ rääkis Paananen.

 Võrreldes 2009. aastaga suurenes programmide kaasabil 2013. aastal IKT erialadele vastuvõetud tudengite arv 25%. Tudengite üldarvu tõusule on kaasa aidanud ka välistudengite osakaalu tõus.

 Programmide tegevuse tulemusena on  Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond peatselt kujunemas TTÜ suurima vastuvõtuga üksuseks majandusteaduskonna järel. Tunduvalt on suurenenud ka noorte huvi IKT valdkonna õpingute vastu Tartu Ülikoolis, mis annab kinnitust antava hariduse kõrgest kvaliteedist. Sellel sügisel oli populaarseim magistri õppekava TÜ Tarkvaratehnika, millele soovis õppima asuda ligi 6 korda enam tudengeid kui oli kohti. 

 Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand lisas, et „Kahtlemata on IKT programm ja IT Akadeemia käima lükanud suured ja positiivsed muutused Eesti IKT kõrghariduses.  Selleks, et meie ülikoolid suudaksid välja anda Eesti IKT kasvupotentsiaali rahuldavat hulka heatasemelisi spetsialiste, tuleb seda valdkonda ülikoolides järjekindlalt suurendada ja tugevdada veel aastaid.“

 Oma osa IT-erialade valiku populaarsuses on kindlasti Eesti üldisel e-riigi kuvandil ja startuppide heal mainel. Programmide eesmärgiks on lõpetajate osakaalu kasvatamine ja selleks pakutakse tudengitele mitmesuguseid stipendiume nii IT Akadeemiast kui kaasatud partnerite poolt.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti ja välistudengitele. IT Akadeemia programmi vahenditest finantseeritakse õppekvaliteedi parandamise meetmeid, makstakse tudengitele stipendiume ning viiakse läbi rahvusvahelist turundustegevust.

IKT programm on ülikoolide, IKT sektori ja riigi koostööprogramm, mille eesmärgiks on IKT-alase kõrghariduse kvaliteedi tõstmine ja koostöö arendamine erinevate osapoolte vahel.

Nii IT Akadeemia kui ka IKT programm kuuluvad Hariduse Infotehnoloogia SA hallatavate üksuste hulka.  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ülesandeks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes; nende

varustamine moodsate infosüsteemidega, ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide ettevalmistamise tagamine.


 Lisainformatsioon:

Raili Somelar

Hariduse Infotehnoloogia SA

Turundusjuht

53 440 660 

Lisa kommentaar

Email again: