Esimesed kokkuvõtted: distantsõpe kriisi ajal

20. märts 2020

Alates 16. märtsist Eesti koolides rakendatud distantsõppesüsteem suurendas e-õppe platvormide kasutajaskonda kümnetes kordades. Vaata ka graafikut.

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) juhatuse esimehe Heli Aru-Chabilani sõnul on uus olukord sundinud kohanema kõiki – nii neid, kes on varasema digiõppe kogemusega kui ka neid, kelle jaoks see on tekkinud olukorras uus võimalus. „Õpetajad ja õpilased, koolijuhid, lapsevanemad ja teenusearendajad pidid kiirelt muutustega kohanemiseks pingutama tavapärasest enam. Võtsime strateegiaks, et ükski kool ega õpetaja ei peaks eriolukorras õppima selgeks täiesti uusi tehnoloogiaid. Selle asemel toetasime nende platvormide kasutamist, mille osas koolidel oli juba olemas varasem kogemus,“ lausus Aru-Chabilan.

 HITSA statistika näitab, et koduõppe esimesel nädalal kasvas kasutajaskond märgatavalt paljudel e-õpet võimaldavatel e-teenustel. 

●       HITSA korraldas koostöös haridustehnoloogide ja nõustajatega esimese nädala jooksul viis erinevat lapsevanematele, õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud veebiseminari, mida vaadati kokku ligi 50 000 korda. Seminarid on järelvaadatavad HITSA Youtube’i kanalis.

●       Suurima vaatajate arvuga oli koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liidu, Innove Rajaleidja ja eraettevõtjatega korraldatud lapsevanematele suunatud seminar "Kuidas toetada last koduõppes", mis kogus nelja päevaga 33 750 vaatamist.

●       Järsult suurenes nõudlus selliste e-õppe kursuste järele, milles juhendatakse kasutama erinevaid e-õppekeskkondi, näiteks Moodle või Google Classroom. HITSA-l on käimas kuus eesti- või venekeelset e-õppe kursust ja uusi lisandub pidevalt.

●       E-õppe kursuste loomise vabavaralise õpikeskkonnaga HITSA Moodle on viimastel päevadel liitunud 36 üldhariduskooli. HITSA toetab koole Moodle’i kasutuselevõtu protsessis, liitumine võtab aega vaid mõne tunni.

●       HITSA Moodle’it külastas ainuüksi 18. märtsil 25 000 külastajat, mis on senine päeva rekord. Lisaks kasvas kasutajaskond paljudel hariduse e-teenustel, näiteks digitaalse õppevara portaalil E-koolikott, hariduse e-teenustele mugavat ligipääsu võimaldaval identimislahendusel HarID ja Moodle’i seminaride läbiviimise lisarakendusel BigBlueButton, aga ka eraettevõtete arendatud teenustel nagu Opiq, eKool, Stuudium jne.

●       E-koolikoti kasutamine tõusis koduõppe esimesel nädalal võrreldes varasema perioodiga kolm korda ja ulatub nüüd 12 000 külastuseni ööpäevas, millest kaks kolmandikku olid uued kasutajad. E-koolikotis olevatest materjalidest on suurim kasutamise tõus gümnaasiumi õppematerjalide osas.

●       Suurt huvi pakutavate lahenduste vastu näitab ka kodust e-õpet puudutavat infot, nõuandeid ja veebimaterjale koondava HITSA E-koduõppe Korduma Kippuvate Küsimuste lehe suur külastatavus, mida on selle loomise algusest 11. märtsist alates külastatud 35 000 korral.  

●       Haridustehnoloogid jagavad nõuandeid Facebooki avalikus grupisKoduõpe tehnoloogia abil”. Erinevaid Facebooki gruppe on loodud ka lapsevanemate, aineõpetajate, klassiõpetajate ja venekeelse e-koduõppe toetamiseks. 

Heli Aru-Chabilan: "Käimasolev kriis on nii meie kui kogu haridussüsteemi jaoks väga oluline lakmuspaber, mis näitab, mis suunas ja kuidas peab meie e-õppe süsteeme edasi arendama, et need oleksid võimalikult mugavad õpetajale, õpilasele ja kodus lapsi toetavatele lapsevanematele. Palju on tehtud, aga kogutud tagasiside näitab, et palju on veel vaja teha, et e-õpe oleks võimalikult sujuv. Selle nimel me pingutame.“ 

Aru-Chabilan lisas, et kodust e-õpet võimaldavates teenustes on esinenud üksikuid ülekoormuse märke, kuid ressursse suurendatakse või suunatakse ümber vastavalt vajadusele ning seni pole katkestusi üheski HITSA teenuses olnud: „Täiendame pidevalt tehnoloogial põhineva koduõppe infot ja kogume näiteid koolidest, kes on uue olukorraga edukalt hakkama saanud. Koondame infot, et need positiivsed näited oleksid kättesaadavad kõigile koolidele.“


Kontakt:
Eva Toome
HITSA kommunikatsioonijuht
eva.toome@hitsa.ee
+372 551 1669


Lisa kommentaar

Email again: