Koolid ja lasteaiad saavad ProgeTiigri programmi kaudu tehnoloogiaõppeks ligi 300 000 eurot

22. mai 2020

Selgunud on Hariduse Infotehnoloogia SA ProgeTiigri programmi 2020. aasta seadmete taotlusvooru tulemused – tänavu saab 61 kooli ning 110 lasteaeda tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete ostmiseks toetust üle 290 000 euro. 3D modelleerimise ja robootikaseadmed, droonid jt uued õppevahendid jõuavad igasse Eesti nurka.

“Taaskord esitati taotlusvooru suur hulk väga häid taotlusi ja järjest enam on näha, et IT-oskuste arendamisele lähenetakse süsteemselt. Planeeritavad tegevused on enamasti väga läbimõeldult õppekava teiste tegevustega lõimitud ja seda läbi kogu õppeaasta,” ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum. “Kaasatud on võimalikult palju õpetajaid ja õpilasi ning järjest rohkem on mõeldud ka sellele, kuidas tõsta vanemate teadlikkust. Me väärtustame väga kogemuste jagamist ja seetõttu on hea meel näha, et ka sellele mõeldakse üha enam."

Ühtekokku laekus 355 taotlust. Kokku saab toetust 61 kooli ning 110 lasteaeda kogusummas 292 000 eurot ning positiivse vastuse saanud õppeasutusi on igas maakonnas.

Taotluste põhjal hinnates on õppeasutustel suur huvi erinevate uute robootikavahendite järele, mis võimaldavad programmeerimise algtõdesid omandada. Jätkuvalt on populaarsed ka 3D printerid ja CNC pingid. 

Eelmise aasta taotlusvoorus osalenud koolid-lasteaiad lõid suure hulga erinevatele vahenditele mõeldud tunnikavasid ja projektiplaane, mis on nüüd kõigile kasutamiseks kättesaadavad ProgeTiigri kogumikus. Et saadud seadmed koheselt ikka hoogsalt kasutust leiaksid, toimub sügisel nüüd juba traditsiooniline õpilasüritus “ProgeTiigri tulevikutegijad 2020”, mille raames lahendatakse ülesandeid ja korraldatakse õpitubasid. Möödunud aastal osales õpilasüritusel ligi 15 000 õpilast. Esmakordsetele taotlejatele on abiks septembris algav seadmete rakendamisel tuge pakkuv koolitus.

Seadmete kasutuselevõtu toetamiseks töötatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel välja digitaalseid õppematerjale. Samuti korraldab Hariduse Infotehnoloogia SA koolitusi, et toetada õpetajaid seadmete kasutamisel.


Lisainfo:


ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoorus said kõik alus- ja üldharidusasutused taotleda toetust robootika ja elektroonika-mehhaanika komplektide, 3D-printerite ning programmeeritavate droonide jms ostmiseks. Taotlusi laekus 167 koolist ja 188 lasteaiast, kogusummas üle 840 500 euro. Taotlusi hinnati toetuse kasutuseesmärgi, ulatuse ja tegevuskava alusel. Otsuse tegemisel võeti arvesse ka õpetajate kogemust, planeeritavat koostööd ja ristkasutust teiste haridusasutustega seadmete kasutamisel. Seadmete taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. 

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. 

Hariduse Infotehnoloogia SA on riigi, ülikoolide ja IT ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös. 

Kontakt:
Kristi Salum
ProgeTiigri programmijuht
kristi.salum@hitsa.ee
+372 628 5891
+372 5342 2398

Lisa kommentaar

Email again: