Koolide kohtvõrkude kaasajastamine jätkub 2020. aastal

17. jaanuar 2020

Koolide andmeside kohtvõrkude kaasajastamiseks vajalikud tööd jätkuvad juba 2020. aasta kevadel. Programmi eesmärk on tõsta andmeside edastamise kiirus tasemele 1 Gbit/sek kõigi Eesti koolide kohtvõrkudes.

Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi teise etapi raames investeeritakse perioodil 2019–2022 nii üld- kui ka kutsehariduskoolide kohtvõrkude kaasajastamisesse üle 8 miljoni euro. Investeeringute teostamist koordineerib HITSA, kes kuulutas 2019. aasta lõpus välja kohtvõrgu seadmete tarnimise, paigaldamise ja seadistamise hanke. Seadmete hanke tulemused peaksid selguma märtsis ja esimesed uued seadmed paigaldatakse enne märtsi lõppu. 

Foto: HITSA

Paralleelselt seadmete hankega on HITSA alustanud kaabeldustööde hanget, millega soovime leida kuni 10 kaabeldustööde teostajat. Kaabelduse hanke tulemused selguvad märtsis, mille järel hakkame esitama tellimusi konkreetsetes koolides tööde teostamiseks. 

Pärast kaabelduse kaasajastamist paigaldatakse uued Wi-Fi tugijaamad koos kommutaatorite ja tulemüüridega. Paralleelselt kaabelduse ja seadmete paigaldamisega on planeeritud kohtvõrkude turvalist haldamist käsitlevad koolitused ja HITSA tellimusel viiakse läbi koolide internetiühenduste uuring.

Koolide nimekiri kahes voorus

Programmi teise etapi koolide nimekiri komplekteeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kahes voorus. Esimese vooru tulemusena on koostatud nimekiri 164-st koolist. Teise vooru tulemused selguvad 2020. aasta sügisel pärast Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelisi konsultatsioone. Niipea kui ka teise vooru koolid on selgunud, lisatakse ka nende koolide nimekiri programmi veebilehele.

investeeringute eeldus on leping

Kohtvõrgu kaasajastamise investeeringute teostamise eelduseks on koolipidajaga tasuta kasutamise lepingu sõlmimine. HITSA alustas lepingute sõlmimisega 2019. aasta novembris kui kõigile kohalikest omavalitsustest koolipidajatele saadeti välja tasuta kasutamise lepingud. 

Jaanuari alguse seisuga on lepingud sõlmitud ligi kolmandikuga kõigist koolipidajatest. Programmis osalevaid koole on palju, mistõttu igal pool samal ajal kaasajastamistöödega alustada pole võimalik. Esimesena algavadki tööd neis koolides, mille koolipidajaga on leping sõlmitud. 

Kui koolil on kahtlusi, et koolipidaja ei ole HITSA-ga lepingut sõlminud, võib võtta ühendust programmijuhiga e-posti aadressil juri.saar@hitsa.ee.

Toetame kaasajastamist koolitustega

Koos kohtvõrkude kaasajastamisega korraldab HITSA kohtvõrkude turvalist haldamist käsitlevaid koolitusi. Koolituste raames soovime kaasajastatud koolide esindajatele pakkuda põhjalikumaid teadmisi kohtvõrkude haldamisest ja turvalisest ülesehitusest. Koolitustega alustame pärast esimeste uute seadmete paigaldamist ja kindlasti informeerime sellest kõiki koolide esindajaid individuaalselt. Koolitused toimuvad suuremates linnades ning esimesed neist toimuvad tõenäoliselt juba enne selle õppeaasta lõppu. 

Välisühenduste uuring vajaduste selgitamiseks

HITSA koordineerib tänavu ka koolide internetiühenduste uuringu teostamist. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti koolide välise internetiühenduse üksikasjad. Pärast kohtvõrkude kaasajastamist on korraliku internetiühenduse järgmiseks tõenäoliseks pudelikaelaks välisühenduse kiirus. Paljud Eesti koolid kasutavad juba täna 1 Gbit välisühendust, kuid osade koolide puhul ei ole see siiani olnud võimalik. Soovime välja selgitada põhjused ja pärast analüüsi teostamist pakkuda välja ka lahendused. Loodame, et 2020. aasta veebruaris korraldatavas küsitluses osalevad kõik koolid, kuid eriti need, kelle puudub täna kiudoptiline andmesideühendus välismaailmaga.

Lisainfo:
Jüri Saar
Koolide IKT taristu kaasajastamise programmi juht
juri.saar@hitsa.ee


Lisa kommentaar

Email again: