Kõrgkoolid saavad taotleda toetust IKT oskuste tugevdamiseks

15. november 2017

HITSA avas IT Akadeemia programmi 2018. aasta arendusprojektide taotlusvooru kõrgkoolidele, mille eesmärk on viia tööturul vajalike IKT oskuste õpetamine uuele tasemele ning kaasata õppeprotsessi võimalikult innovaatilisi lahendusi. Toetust saavad taotleda kõik Eesti kõrgkoolid.  

Taotlusvooru eesmärk on anda rahalist tuge headele ideedele nii uuenduste sissetoomiseks IKT kõrgharidusse kui ka teistes valdkondades erialaspetsiifilise IKT õppe tugevdamiseks. Oodatud on projektid, millest saab alguse koostöö ettevõtetega või mõni muu innovaatiline lahendus, mis leiaks edaspidi koha igapäevases IKT õppes.

„Selle aasta arendusprojektide põhirõhk on tööturul vajalike IKT kompetentside õpetamise edendamisel ja koostööl ettevõtetega," ütles IT Akadeemia programmijuht Margit Grauen. "Eesti majanduskasvu kiirendamiseks on oluline suurendada Eesti ettevõtetes digitehnoloogiate rakendamist. Kõrgelt haritud noortel on siin oma roll kanda ning neile tuleb õpetada kõige innovaatilisemaid valdkonna arengut toetavaid IKT oskusi."

Arendusprojektid on mõeldud kahele erinevale sihtrühmale. Esimeses kategoorias antakse toetust kõrgkoolide IKT õppekavade arenduseks. Teises kategoorias eraldatakse toetus erialaspetsiifiliste IKT oskuste arenduseks kõikidel teistel õppekavadel. Eelistatud on koostööd väärtustavad ning suurema majanduskasvu ja ekspordivõimekusega valdkondade arendusse suunatud projektid.

Arendusprojektide taotluste tähtaeg on 22. jaanuar 2018. Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 75 000 eurot.

Lisainfo: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/arendusprojektide-taotlusvoor/2018-aasta-taotlusvoor 

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm, mida juhib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Arendusprojektide toetusmeede on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast. IT Akadeemia programmi finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.


Lisa kommentaar

Email again: