Selgunud on maailma suurima e-kursuste uuringu tulemused

20. jaanuar 2020

HITSA on alates 2017. aastast osalenud maailma suurimal e-kursuste võrdlusuuringul nimega TeachUP. Uuringu eesmärgiks oli uurida, kuidas tõsta MOOC-idel ehk suuremahulistel avatud e-kursustel lõpetajate määra. 15. jaanuaril Tallinnas toimunud töötoas võtsid Eesti eksperdid kokku uuringu tulemused.

Uuringut juhtis Euroopa Komisjoni projekti raames European Schoolnet ja koos Eestiga osales projektis 10 partnerriiki.  Peamiselt uuriti tuutori kaasamise mõju e-kursuste lõpetajate määrale. Uuringu raames viis HITSA Eestis läbi neli õpetajatele mõeldud kursust ning tulemused näitavad, et tuutori kaasamine tõstis tõesti lõpetajate määra 10% võrra.


15. jaanuaril 2020 uuringu tulemusi kokkuvõtvas töötoas osalesid HITSA, Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli esindajad ning teised teemaga seotud eksperdid. Osalejad leidsid, et Eestis ei ole vähese õpetajate arvu tõttu mõtekas e-kursuste juurde eraldi tuutorit kaasata ja pigem võiks tuutori ülesandeid täita kursuse moderaator.

Aruteludes ülikoolidega leiti ka, et kuna sarnaseid nüüdisaegset õpikäsitust puudutavaid praktilisi koolitusi Eestis hetkel ei pakuta, võiks järgnevad neli uuringu käigus loodud e-kursust teha meie õpetajatele kättesaadavaks ka tulevikus:

  • „Kujundav hindamine praktikas – kas minu õpilased õpivad?“
  • „Individualiseeritud õpe praktikas – kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?“
  • „Koostöös õppimine praktikas – kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“
  • „Loovmõtlemise oskuste arendamine praktikas – kas minu õpilased õpivad loovalt probleeme lahendama?“
HITSA tänab kõiki uuringus osalenuid!

Täpsemat uuringu kokkuvõtet saab lugeda siit.

Kontakt:
Aivar Hiio
HITSA innovatsioonikeskuse projektijuht
aivar.hiio@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: