Nelja aastaga on IT-õpe Eestis muutunud kvaliteetsemaks ja rahvusvahelisemaks

29. juuni 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) koordineeritud Euroopa Regionaalarengufondi IKT Programm lõpeb homme, 30. juunil piduliku lõpuüritusega, kus tutvustatakse olulisemaid tulemusi IKT kõrghariduses aastatel 2011-2015.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektori tähtsus nii Eesti majanduses kui ka haridusmaastikul on järjest suurem. Et IKT haridus oleks rahvusvaheliselt tunnustatud ja järjest parema kvaliteediga, on nii ülikoolid, tööandjad kui ka haridusministeerium viimaste aastate jooksul teinud aina tihedamat koostööd ja panustanud IKT kõrghariduse arendusse „Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015“ rakendusprogrammi (IKTP) kaudu.

„IKT programmi ligi 4,8 miljoni euro abil on nelja aasta jooksul toetatud ülikoole: et meil oleksid aja nõuetele vastavad IKT-erialade õppekavad, et noored valiksid edasiõpinguteks infotehnoloogia suuna ja õpingud ka edukalt lõpetaksid,“ ütles programmijuht Karin Kuldmets.

Programmi tegutsemisaastate rõõmustav tulemus on IKT-erialadel õppijate arvu stabiilsus. Olenemata sellest, et koolilõpetajate arv on Eestis aasta-aastalt vähenenud, püsib IKT-erialadele sisseastunute arv 1000 tudengi ringis.

„Õppe kvaliteedi tõstmiseks on eksperdid hinnanud 27 IKT-õppekava Eesti kõrgkoolides, 10 õppekava sai ettevõtjate soovitusi silmas pidades olulisi täiendusi, et IKT-spetsialistide haridus vastaks paremini tööandjate ootustele,“ rääkis Karin Kuldmets.

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli on programmi kaudu IKT-õppekavadele tööle palgatud 9 välisõppejõudu, samuti mitukümmend rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõudu ja praktikut Eestist. „Rahvusvahelistumine on meie kõrgkoolide IKT-õppekavade üks eesmärke ja väliskogemusega õppejõudude kaasamine on hädavajalik, et luua võrgustikku ja saada uusi kogemusi,“ sõnas Karin Kuldmets.

Hea tulemus on ka välistudengite osakaalu suurenemine IKT-õppes. Välistudengite osakaal IKT-erialade üliõpilaste koguarvust on suurenenud kaheksa korda, 2009/10. õppeaastal õppis IKT-õppekavadel kokku 17 välisüliõpilast, sel õppeaastal 270 tudengit.

IKT Programmi toel on valminud kuus IKT valdkonna uuringut, neist kõnekaim on Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eestvedamisel valminud uuringust saadud info on olnud oluline sisend Eesti kõrgkoolidele õppekavade arendusse, samuti adekvaatse pildi saamiseks IKT tööjõuturul toimuvast.

„Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riiklik programmi 2011-2015“ rakendusprogramm on ülikoolide, IKT sektori ja riigi koostööprogramm, mille eesmärk on tõsta kõrghariduse kvaliteeti IKT valdkonnas ja arendada koostööd erinevate osapoolte vahel. IKTP programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.


Lisainfo:
Karin Kuldmets
IKTP programmijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Tel: 62858869
karin.kuldmets@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: