Olustveres räägiti hariduse uuest reaalsusest

11. november 2013

Tänaste laste ja noorte õppimisvõimalused on tänu tehnoloogia arengule muutunud ning see pakub uusi võimalusi, et rikastada õppimist kui õpetamist. Seminari eesmärk oligi suunata koolijuhte, õpetajaid ja õppejõude  mõtlema õpetamisest harjumuspärasest erinevas võtmes.

Seminari korraldanud HITSA Innovatsioonikeskuse juhi Ene Koitla sõnul on tehnoloogiline keskkond hariduse ümber väga kiirelt arenenud, mistõttu on oluline arutada, milliseid metoodikaid me hariduse omandamisel rakendame. „Lihtsalt tehnoloogia ei aita kaasa õppimise põnevamaks muutmisele, vaid tuleb keskenduda erinevatele metoodikatele, mida õpetaja ja õppejõud oma aines saab rakendada tänu tehnoloogiate mitmekesisusele. Õppimine ja õpetamine on hariduses võtnud hoopis teised mõõtmed ja meie ootused haridusele on muutunud,“ lisas ta.

Seminaril arutleti muuhulgas selle üle, milline on tänapäeva õppija jaoks arusaadav ja huvitav ainekäsitlus ning anti ülevaade tehnoloogia rakendamisega seotud võimalustest. Esinejate seas olid Kristi Vinter Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi direktor; Margus Pedaste, Tartu Ülikooli tehnoloogiahariduse professor; Eda Heinla, Tallinna Ülikooli loovusõpetuse dotsent, samuti üldhariduskoolide ja erinevate haridusalgatuste esindajad. Seminar toimus Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Seminari ajakavaga saab tutvuda veebilehelt http://e-ope.ee/konverents
Seminaril räägituga saba tutvuda haridusportaalis Koolielu, esimene artikkel annab ülevaate Kristi Vinteri ja Margus Pedaste ettekandest.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ülesandeks on IT hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT spetsialistide ettevalmistamise tagamine. HITSA Innovatsioonikeskus koordineerib arendustegevusi, mis toetavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist õppetöös kõikidel haridustasemetel.

Lisainfo:
Triin Pajur
koolituse projektijuht
HITSA innovatsioonikeskus
triin.pajur@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: