Ootame koole õpilastele uusi gümnaasiumi informaatika valikkursusi pakkuma

28. veebruar 2020

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk on anda õpilastele võimalus arendada oma IT-oskusi huvidest lähtuvalt ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele. Ootame koole, kes soovivad uusi gümnaasiumi informaatika valikkursuseid pakkuda, kontakteeruma hiljemalt 31. märtsil. 

Uus gümnaasiumi informaatika ainekava koosneb valikkursustest, mida läbitakse 10.-11. klassis:
  • Programmeerimine
  • Tarkvaraarendus
  • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
  • Tarkvara analüüs ja testimine
  • Digiteenused
Informaatikaõppe keskseks osaks on õppeaasta jooksul rühmatööna sündiv digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusena loovad õpilased mõnele elulisele probleemile lahenduse pakkuva tarkvara või riistvara prototüübi (nt nutitelefoni- või veebirakenduse, liitreaalsus- või nutikodulahenduse). Arendusprojektiga tegeleb 4-6 õpilasest koosnev rühm, kus on igal liikmel oma roll. Gümnaasiumilõpetajalt nõutava uurimistöö saab õpilaste meeskond kaitsta üheskoos. Projektil on soovitavalt kaks juhendajat: üks kooli poolt (õpetaja) ja teine tööturult (IT-spetsialist).

Koolid, andke endast teada! Ootame koole, kes on huvitatud sügisest oma õpilastele valikkursusi pakkuma. Kirjutage palun hiljemalt 31. märtsil kristi.salum@hitsa.ee


LISAINFO

  • Kursuste juhendajatele on lisaks juhendmaterjalile abiks ka e-kursused
  • 2019. aasta detsembris toimunud "Võrgustik võrgutab" seminaril tutvustasid uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astusid publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased. Seminari järelvaatamine
  • Loe lisa gümnaasiumi informaatika ainekava kohta


Oma digilahenduse arendusprojekte tutvustanud õpilased "Võrgustik võrgutab" seminaril


HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.


Kontakt:
Kristi Salum
HITSA ProgeTiigri programmi juht
kristi.salum@hitsa.eeLisa kommentaar

Email again: