Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede

10. mai 2016

Käesoleva aasta sügisel avaneb põhikoolide digitaristu toetusmeede. Meetme eesmärk on õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine, mida viiakse ellu õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu.

Meetme toetust saab taotleda riigi-, era‐ ja munitsipaalkooli koolipidaja põhikooliõpilaste arvu alusel. Meetme kogumaksumusest on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 85% (u 4 000 000 EUR), millega finantseeritakse laua-, süle- ja tahvelarvutite soetamist.

Toetuse taotlemise eeltingimuseks on digipöörde tegevusplaan aastateks 2017‐2019, mis sisaldab kõikide haldusalas olevate koolide digiplaane.

Loe lähemalt toetusmeetme ning ajakava kohta >>

Taotlusvooru korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, taotlusvoor avaneb septembrist.

Lisa kommentaar

Email again: