SAISi kaudu on esitatud rohkem kui 55 000 avaldust

19. juuli 2017

Tänavusel suvisel sisseastumise perioodil on SAISi kaudu esitatud üle 55 000 avalduse 26 õppeasutusse. Sel aastal võttis SAISi kaudu sisseastumisavaldusi vastu 8 kooli rohkem kui eelmisel aastal, lisaks kõrg- ja kutsekoolidele kasutab SAISi esmakordselt ka üks gümnaasium.  

Alates 2016. aasta suvistest vastuvõttudest on kasutusel uus Sisseastumise Infosüsteem (SAIS), mis on eelmise, üle kümne aasta kasutusel olnud süsteemiga võrreldes mugavam nii haridusasutuste vastuvõtutöötajatele kui ka kandidaatidele. Kogu info sisseastumise kohta on ühes kohas koos – nii haridusasutuste konkursid, esitatud avaldused, sisseastumiskatsete info kui ka kandidaadi positsioon pingereas. Üheks suuremaks muudatuseks uues süsteemis on see, et SAISi ei saa enam sisse logida panga kaudu vaid ainult ID-kaardi või m-IDga.  

Teine oluline muudatus on see, et SAIS ei küsi kandidaadilt tema isiku- ega haridusandmeid, vaid võtab need teistest riiklikest registritest – Rahvastikuregister, Eesti Hariduse Infosüsteem ja Eksamite Infosüsteem. „Sel aastal esines juhtumeid, kus avalduse esitamise hetkel ei olnud EHISesse veel gümnaasiumi lõpetamise andmeid kantud ja need ei kajastunud kandidaadi avaldusel. Probleemi aitas lahendada see, kui mõne aja tagant käidi avaldusel andmeid uuendamas,“ selgitas HITSA infosüsteemide arenduskeskuse juht Pirgit Kahro. Oma andmete olemasolu registrites saab kandidaat kontrollida riigiportaalist eesti.ee. Ka järgnevatel aastatel ei võta SAIS kandidaadi andmeid eelmiste õppeasutuste avaldustelt, vaid tõmbab värsked andmed riiklikest registritest, vältimaks vananenud andmete kasutamist. 

Kahro sõnul on tänavuse sisseastumisperioodi üldine tähelepanek see, et kandidaadid kipuvad avalduse esitamisel kiirustama, jättes selle vahel ka viimasele minutile, samuti ei loeta läbi kõiki avalduse vormil olevaid nõudeid. SAIS võimaldab igal koolil seadistada ka oma spetsiifilised tingimused, mis on hõlpsasti leitavad koolide kodulehtedelt. „Näiteks oli paljude jaoks üllatus, et kool on seadnud avalduste esitamisele piirarvu, samuti esines juhtumeid, kus kandidaadid langesid konkurentsist välja, sest ei märganud õigeaegselt, et kool oli jätnud avaldusele kommentaari palvega tõendada gümnaasiumi lõpetamist. Seega soovitame avalduse täitmist mitte jätta viimasele kandideerimise päevale, vaid lugeda enne kooli kodulehelt vastuvõtu tingimusi ja korda ning ka SAISis pöörata tähelepanu kooli poolt jäetud teadetele.“ 

Paralleelselt elektroonilise vastuvõtuga on siiani kõik koolid võtnud vastu ka paberil avaldusi. Lahendused on leitud ka välismaal viibivatele kandidaatidele, kes ei saa kohale tulla ega SAISi kaudu avaldust esitada.   

Tänavune suvine vastuvõtt koolidesse kestab kuni augusti lõpuni, jätkukonkursid kuni novembrini. Nimekirja SAISi kasutavatest koolidest leiab siit: http://sais.ee/PublicInfo/Rankings.  

SAISi haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse struktuuriüksus EENet. Vastuvõtutingimuste, katsete ja muude koolispetsiifiliste küsimustega soovitame pöörduda vastava haridusasutuse vastuvõtutöötaja poole. Tehniliste küsimustega aitab kasutajatugi sais@hitsa.ee.

 

Lisa kommentaar

Email again: