Martin Villig jt räägivad seminaril gümnaasiumi informaatikast

27. november 2019
Elu on kool ja probleemid selle õppekava.
– Rick Warren

2019. aasta "Võrgustik võrgutab" seminar toimub 5. detsembril kell 9.30–16 Artise kinos. Teemaks on gümnaasiumi informaatika ainekava.

Uut ainekava ja esimeste kuude õppetunde tutvustavad autorid ja sellega seotud inimesed. Oma projektide lühitutvustustega astuvad publiku ette ka ainekava raames digilahendusi välja töötanud gümnaasiumiõpilased.

Osalema ootame koolijuhte, informaatikaõpetajaid ja haridustehnolooge, aga ka kõiki teisi, kellele teema huvi pakub. Seminar on kõigile tasuta, kuid osalemiseks tuleb registreeruda.

  • Registreerumine on avatud kuni 29.11 (k.a) siin.

Seminarist tehakse ka otseülekanne, mis on hiljem järelvaadatav. Liitu üritusega ka Facebookis.

"Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale," ütleb ProgeTiigri programmi juht Kristi Salum (EPL, 15.9.2019). "Vaja oleks vaid, et noored saaks koolist kaasa esialgsed teadmised programmeerimisest."

Ekspertide välja töötatud uue gümnaasiumi informaatika ainekava eesmärk ongi anda igale gümnaasiumiõpilasele võimalus arendada huvidest lähtuvalt IT-oskusi ning rakendada neid praktikas. Plaan pole teha igast õpilasest programmeerija, vaid anda noortele võimalus õppida koos meeskonnaga leidma uuenduslikke lahendusi elulistele probleemidele.Seminari kava

                      
                       
10.00 – 10.15

Tervitussõnad

Heli Aru-Chabilan (HITSA),
Toomas Tuul (DD StratLab)10.15 – 10.35

Digipädevus vs informaatika

Piret Lehiste
(HITSA, Järveküla Kool)


10.35 – 10.55

GINF – mis, miks
ja kuidas?

Mart Laanpere (TLÜ),
Kristi Salum (HITSA)


10.55 – 11.15

Digiteenuste ja küberkaitse
valikkursused


Birgy Lorenz (TalTech)


11.25 – 11.45

Programmeerimise ja
tarkvaraarenduse
valikkursused


Mikk Oad (RaM),
Eno Tõnisson (TÜ),

Tauno Palts (TÜ)11.45 – 12.05

Kasutajakeskse disaini
ja prototüüpimise ning
tarkvara analüüsi ja
testimise valikkursused


Jaak Laanpere (OÜ NetGroup),
Priit Tammets (TLÜ)

12.05 – 12.30

IT ettevõtja vaade
informaatika õppimisele

ootused ja unistused, koostöö

Martin Villig
(Bolt Technology OÜ)

13.30 – 13.45

Digilahenduse arendusprojekt
kui ettevalmistus tulevikuks


Kristi Salum (HITSA)

13.45 – 14.30

Gümnaasiumiõpilaste digilahenduse
arendusprojektide pitchimine

14.30 – 14.50

Ettevõtlusõpe gümnaasiumis

Mirell Merirand
(SA Hariduskiirendi),
Ede Schank-Tamkivi
(Eesti 2.0, Hüppelaud)


14.50 – 15.30

PANEELARUTELU
Informaatika õppest
erineva nurga alt

15.30 – 15.50

Auhinnad ja kokkuvõte


Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2018–2019. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.Lisa kommentaar

Email again: