"Targalt Internetis" aprillikuu uudised

16. aprill 2019

Targalt internetis

Küberkaitse harjutuste veebikeskkond õpilastele

Politsei- ja piirivalveameti eestvedamisel on projekti "Targalt internetis" raames koostatud küberkaitse harjutuste veebikeskkond, milles saavad digiohutuses targemad ja vanemad õpilased ennast proovile panna. Veebikeskkond võimaldab õpilastel vanuses 14-19 oma teadmisi testida ja uusi omandada.

Küberkaitse harjutuste veebikeskkond õpilastele >

TalTech küberkonverents

Pane kalendrisse: 12. juunil toimub TalTech Küberkonverents, mille seekordseks teemaks on küberkaitse ja tehisreaalsus. Konverentsilt leiad põnevad töötoad ning huvitavad esinejad, kes näevad uues tehnoloogias nii võimalusi kui ka ohte. Päeva lõpetab KüberNaaskli noorte talentide võistluse auhindamine. Oodatud on kõik küberkaitse huvilised õpetajad, haridustehnoloogiad ja IT-juhid. Registreerimine avatakse mai alguses. 

Lisainfo TalTech Küberkonverentsi kohta leiad siit >

Uued tunnikavad

Projekti "Targalt Internetis" veebilehel on neli uuendatud tunnikava õpetajatele, mis valmisid möödunud aasta detsembris. Tunnikavad uuendas Harkujärve Kooli õpetaja Heily Epro-Volmer koostöös projekti Targalt internetis meeskonnaga.  

Turvalise internetikasutamise tutvustamine I. Tunnikava lasteaiale tutvustamaks 6-7 aastastele lastele turvalist internetikasutamist. Tunnikava eesmärk on selgitada lastele interneti olemust, arutada koos lastega, mida saab arvutis teha, ning kuidas viisakalt suhelda ja käituda nii internetis kui ka silmast silma. Tunnikava sisaldab praktilisi harjutusi.

Turvalise internetikasutamise tutvustamine II. Tunnikava 1. klassi õpilastele turvalise internetikasutamise tutvustamiseks. Tunnikava eesmärk on selgitada lastele interneti olemust, arutada koos lastega, mida saab arvutis ja internetis teha, miks on vaja ja kuidas luua tugevat salasõna, ning kuidas viisakalt suhelda ja käituda nii internetis kui ka silmast silma. Tunnikava sisaldab praktilisi harjutusi.

Salasõna ja privaatsus internetis. Tunnikava 2. ja 3. klassi õpilastele. Tunnikava eesmärk on selgitada internetikeskkonna kasutajakonto tugeva salasõna loomist ja selle vajalikkust, selgitada ja arutada koos õpilastega, mida internetis postitada ja mida mitte, ning millised andmed on privaatsed. Tunnikava sisaldab praktilisi harjutusi.

Suhtlemine internetis. Tunnikava 4. klassi õpilastele suhtlemisest internetis. Tunnikava eesmärk on selgitada interneti kasutamisega kaasneda võivad ohte ja riske, selgitada ja arutada koos õpilastega, mis on digitaalne jalajälg, kuidas olla turvaliselt internetis ja suhelda viisakalt.

Uuendatud tunnikavad leiad siit >

valminud on Uus õpiobjekt

HITSA juhendmaterjali “Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutuses” täienduseks on valminud õpiobjekt, mis  annab ülevaate andmekaitse üldmääruse nõuetest haridusasutustele. Õpiobjekti sihtrühmaks on kõikides haridusasutustes isikuandmete töötlemisega kokku puutuvad töötajad.


Targalt internetis info HITSA kodulehel

Lisa kommentaar

Email again: