Tehnoloogiakompass avab uued peatükid

19. veebruar 2020

Reedel, 21. veebruaril esitleb Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) Proto Avastustehases värsket 2020. a „Hariduse tehnoloogiakompassi, mis annab ülevaate mängustatud ja personaliseeritud tulevikuharidusest ning jagab koolidele ja lapsevanematele soovitusi tehnoloogia kasutamiseks õppetöös. 

HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan sõnas, et Haridus- ja teadusministeeriumi planeeritava uue haridusstrateegia järgi muutub õppimine Eesti koolides üha personaliseeritumaks: „Personaliseeritud õpe ei saa sündida üleöö – lisaks tehnoloogiale on vaja, et ka meie õpetajad ja koolijuhid mõistaksid uusi võimalusi tõhusalt kasutada ning lapsevanemad ja õpilased näeksid tehnoloogia õppetöös rakendamise eeliseid.“ 

Hariduse tehnoloogiakompass“ on esimene Eesti koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade, mis vastab küsimusele – mida ja kuidas peaksime õpetama – ning annab praktilisi nõuandeid tehnoloogia rakendamiseks kaasaegses õppetöös. Ekspertide soovitused ja tehnoloogia rakendamises edu saavutanud koolide inspireerivad lood on koondatud seitsme peatüki alla, milleks on mängustamine ja mängupõhine õpe, personaliseeritud õpe, asjade internet, virtuaal- ja liitreaalsus, analüütika ja suurandmed, tehisintellekt ning turvaline digimaailm. 

Esitluse avab väliskaubandus- ja tehnoloogiaminister Kaimar Karu. 2020. aasta kompassi lisandunud kaht uut peatükki, milleks on mängustamine ja mängupõhine õpe ning personaliseeritud õpe, esitlevad tehnoloogiakompassi koostaja Marit Dremljuga-Telk ja HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan

Vestlusringis teemal „Kuidas õpetada tulevikku?“ osalevad digiõppekeskkonna Foxcademy asutaja ja juht Sebastian Pikand, Pärnu Koidula Gümnaasiumi multimeediumi ja programmeerimise õpetaja ning mängustatud õppe praktik Teele Karro, Tartu Erakooli direktor, personaliseeritud ja mängustatud õppe juurutaja Urmo Uiboleht, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets, keeleõpperakenduse Lingvist tootejuht Ave Habakuk ning Maru VR virtuaalreaalsuse sisu ja mängude looja Rein Zobel. Esitlust modereerib ajakirjanik ja tehnoloogiaekspert Henrik Roonemaa

Heli Aru-Chabilan lisas, et Hariduse tehnoloogiakompass võiks olla kohustuslik lektüür kõikidele koolidele, aga ka lapsevanemad leiavad sealt väga palju uut informatsiooni, mis aitab maha võtta tehnoloogia kasutamisega seotud hirme ja leida kasulikke viise, mis aitavad tehnoloogia abil õpimotivatsiooni ja -tulemusi parandada. „Tiigrihüppe aastapäeval võtab tehnoloogiakompass luubi alla personaliseeritud õppe ja mängustamise valdkonnad ning otsib vastuseid küsimustele, mida ja kuidas tuleks tulevikus õpetada,“ selgitas Aru-Chabilan.

Vaata galeriid esitluselt


Hariduse tehnoloogiakompass“ on täienev ülevaade haridust puudutavatest tehnoloogiatrendidest, mis sisaldab uuringutulemusi, näidisprojektide ülevaateid, Eesti koolide kogemusi ja praktilisi näiteid ning ekspertide soovitusi.

Kommentaarid

Tarmo Nakkurt

23. veebr

Ariklis “Get Your Head in the Game:Using Gamification in Business Education to Connect with Generation Y” (2014) kirjeldavad S. M. Poole, E. Kemp, K. Williams (https://www.researchgate.net/publication/269095429_Get_Your_Head_in_the_Game_Using_Gamification_in_Business_Education_to_Connect_with_Generation_Y) uurimust, mille käigus selgus, et kasutades klassiruumis õpetamisel gamification-tehnikat, võib see olla tõhusaks vahendiks õpilaste tähelepanu ja õpihimu suurendamisel (Poole jt, 2014, 5), ent tõdeti, et hoolimata suuremast huvist, kaasatöötamisest ja lisadiskussioonidest, positiivsetest emotsioonidest jne, ei ole lõpptulemustel ehk õpitu sisust arusaamisel olulist vahet võrreldes õpetamise tavametoodikaga (samas, 5). Samas võib tõdeda, et osade õppeainete ja -tasemete puhul annab mängustamine häid tulemusi (näiteks matemaatika algtase)

HITSA

25. veebr

Aitäh viitamast!

Lisa kommentaar

Email again: