Tehnoloogiakompassi koostajad ootavad kõigi haridusasutuste kogemusi

15. juuni 2020

HITSA koos partneritega on alustanud “Hariduse tehnoloogiakompassi” uue teema ettevalmistamist - seekord on meie väljakutseks selgitada välja, missugune näeb välja unelmate distantsõpe. Ootame kõiki kogemusi jagama!

Teame, et paljud on teinud sellest perioodist kokkuvõtteid: küsitlenud õpilasi, lapsevanemaid ja kolleege. Need lood võivad kujundada kõigi meie tulevikku! Ootame koole ja lasteaedu, kutse- ja ülikoole ning huvihariduse pakkujaid kaasa lööma! Soovime kokku koguda võimalikult paljude ja võimalikult erinevate haridusasutuste kogemused, et need kompassi algmaterjalina kasutusele võtta.

Kui ka teie olete valmis oma kevade kokkuvõtet tehnoloogiakompassi meeskonnaga jagama, saatke see enne 1. juulit teile sobivas vormis e-postile kompass@hitsa.ee. Tagame anonüümsuse ning kasutame saadud infot vaid üldistuste tegemiseks. Teie kooli panus on väga oodatud!

Tehnoloogiakompassi uue peatüki avaldame 2021. aasta alguses.

“Hariduse tehnoloogiakompass” pöörab tähelepanu sellele, kuidas arenev tehnoloogia mõjutab hariduselu. Milliseid uusi võimalusi näiteks tehisintellekt, andmeanalüütika või ka mängustamine hariduses avab? Mida peaksime õppima või õpetama, et olla muutusteks valmis? Kuidas võiksime nende tehnoloogiate võimalusi ära kasutada?

Lisa kommentaar

Email again: