Tudengite IKT-oskuste arendamist kõrgkoolides toetatakse ligi 800 000 euroga

09. märts 2018

Selgunud on 2018. aastal IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvooru raames toetust saavad projektid. Uutel tehnoloogiatel ja nende rakendamisel põhinevate kursuste väljatöötamiseks saab toetust 16 erinevat projekti viiest Eesti kõrgkoolist. Taotlusvooru kogueelarve on ligi 800 000 eurot.  

„Arendusprojektide taotlusvooru sihiks on tudengitele senisest paremate IKT-l põhinevate teadmiste ja oskuste andmine, mille tulemusena paraneb lõpetajate konkurentsivõime tööturul ning ka Eestis antava kõrghariduse tase üldiselt,“ avas taotlusvooru tausta IT Akadeemia programmi nõunik Indrek Ots. 

Kokku laekus arendusprojektide taotlusvooru 43 avaldust kümnest kõrgkoolist. Ekspertkogu otsustas toetada kuut taotlust IKT õppekavade toetamiseks ja kümmet taotlust IKT oskuste arendamiseks teistel erialadel. „Rahastada otsustati eelkõige terviklikke õppekava arendusprojekte, mis loovad IKT õpetamisel või rakendamisel pikemaajalist muutust ning omavad suuremat mõju. Eelistatud olid koostööl põhinevad projektid,“ lisas Ots. Rahastamisotsused tegi 8-liikmeline ekspertkogu, kuhu kuuluvad nii ministeeriumite, HITSA, ülikoolide kui ka ettevõtjate esindajad.  

Otsa sõnul keskendusid tänavused taotlused varasemate aastatega võrreldes rohkem sisutegevustele, näiteks uute õppematerjalide väljatöötamisele ja õppekavade arendamisele, vähemaks on jäänud ainult infrastruktuuri arendamise fookusega taotlusi arvutite ja seadmete ostmiseks.  

Enim avaldusi laekus Tallinna Tehnikaülikoolist, toetust sai kokku seitse projekti. Näiteks toetatakse isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labori-kompetentsikeskuse loomist ja käivitamist.  

Tartu Ülikoolist toetatakse nelja projekti nii IKT õppekavade toetamiseks kui ka teistel erialadel IKT oskuste arendamiseks. Näiteks luuakse Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituuti tootedisaini ja -juhtimise erialamoodul, mis pakub tudengitele põhjalikumaid teadmisi tootejuhtimisest ja tooteinnovatsioonist ning inimese ja arvuti interaktsioonist. 

Tallinna Ülikoolist toetatakse kolme projekti – näiteks viiakse TLÜ Haapsalu Kolledžis rakendusinformaatika tudengite arvutigraafika-alased õppeained üle laboripõhisele õppele, samuti arendatakse Tallinna Ülikoolis taotlusvooru toel digihumanitaaria kõrvaleriala.  

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toetatakse audiovisuaalse kompositsiooni kursuse loomist, mis annab heliloojatele teadmisi, kuidas IKT võimalusi – nagu näiteks innovatiivset LoLa tehnoloogiat – muusika komponeerimisel kasutada.  

Eesti Kunstiakadeemias arendatakse taotlusvooru toel virtuaalreaalsuse ja masskohandamise tehnoloogiate rakendusi arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri, tekstiilidisaini, fotograafia jt erialade õpetamisel.  

Lisainfot arendusprojektide taotlusvooru ning toetust saanud projektide kohta saab lugeda siit: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/ita/arendusprojektide-taotlusvoor/2018-aasta-taotlusvoor  

Arendusprojektide taotlusvooru eesmärk on tugevdada Eesti IKT kõrgharidust ning suurendada IKT oskuste rakendamist ka teistes valdkondades. Taotlusvooru sihtrühmaks on kõik Eesti kõrgkoolid, toetust antakse nii IKT õppekavade kui ka kõikidele teistel õppekavadel erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamiseks. Arendusprojektide taotlusvooru rahastab Haridus- ja teadusministeerium, taotlusvooru koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus IT Akadeemia programmi raames.


Lisa kommentaar

Email again: