Ustus Aguri stipendiumi saanud doktoritöö aitab kaasa keeleoskuse parandamisele

22. november 2019

21. novembril kuulutas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. Tunnustuse pälvis Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kais Allkivi-Metsoja, kelle doktoritöö teema on Statistical Modeling of Language Proficiency Levels for Automated Assessment of Written L2 Estonian („Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks“).

Vasakult: Andre Krull, Kais Allikivi-Metsoja ja Pille Eslon. Foto Joanna Jõhvikas

Doktoritöö eesmärk on aidata kaasa eesti keele kui teise keele paremale omandamisele, kasutades infotehnoloogia võimalusi. „31% Eestis elavatest inimestest moodustavad vähemusrahvused, kes meie keelekeskkonnas igapäevaselt toime peavad tulema,“ selgitas stipendiumisaaja Kais Allkivi-Metsoja.

„Tehnoloogia annab keeleõppijatele võimaluse saada automaatset tagasisidet oma kirjutatud tekstide kohta. Kui mudeldada keele omandamise etapid statistilisi ja masinõppe meetodeid rakendades, saab luua keeleõppetarkvara keeleoskuse automaatseks hindamiseks. Teadmine sellest, milliseid keelelisi väljendusvahendeid on tarvis, et täita eri tasemetel vajalikke suhtluseesmärke, aitab samas täiustada keeleõppekavu ja arendada mitmesuguseid tasemekohaseid e-õppelahendusi. See muudab keeleõppe paindlikumaks.“

Allkivi-Metsoja doktoritöö lõpptulemusena valmib veebirakendus, mida on keeleõppijatel võimalik kasutada näiteks kodutööde, ametikirjade ja muude tekstide kontrolliks, samuti saavad automaathindajat kasutada õpetajad keeletundides loominguliste ülesannete ühiseks analüüsiks ning objektiivse toena õppijate kirjatööde hindamisel.

ITL-i president Andre Krull rõhutas stipendiumit üle andes, et stipendiumi saaja töö panustab mitmesuguste probleemide lahendamisse, mis ei puuduta üksnes keeleõppijaid ja -õpetajaid, vaid sotsiaalse kaasatuse kaudu Eesti ühiskonda tervikuna. „Allkivi-Metsoja töös on ühendatud ühiskondlik mõju, teadus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadustööl on reaalne väljund Eesti ühiskonda,“ selgitab Krull. „Sel aastal esitati Eesti infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri nimelise stipendiumi konkursile väga palju hea tasemega töid ning rõõm oli tõdeda, et teemadering laieneb aasta-aastalt, uuringuid saadeti plokiahela tehnoloogiast, isejuhtivatest seadmetest kuni targa linna lahendusteni.“

Doktoritööd keeleoskustasemete statistilisest mudeldamisest eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks juhendab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi dotsent Pille Eslon.  

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT* valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas,. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse. Stipendiumi suurus on 2000 eurot, ITL annab seda välja koostöös HITSA koordineeritava IT Akadeemia programmiga. Stipendiumit antakse välja 2003. aastast.

*IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia


Lisainfo:

Signe Ambre
IT Akadeemia programmijuht
Hariduse Infotehnoloogia SA
signe.ambre@hitsa.ee

Lisa kommentaar

Email again: