Uus hange: gümnaasiumi informaatika õppekava valikkursuste loomine

10. oktoober 2018

HITSA kuulutab välja hanke gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomiseks, mis õpetavad gümnaasiuminoori meeskonnana uuenduslikke digilahendusi välja töötama.

Hanke tulemusel valmivad 2019. aasta suvel valikkursused, mis annavad igale gümnaasiumiõpilasele võimaluse arendada IT-oskusi oma huvidest lähtuvalt ning rakendada neid ka praktilises tegevuses.  

Ehkki alates 2010. aastast on põhikooli õppekavas informaatika valikõppeaine, puudub see gümnaasiumi riiklikus õppekavas. 2017. aasta sügisel HITSA eestvedamisel kokku kutsutud gümnaasiumi informaatika õppekava töörühma hinnangul on Eesti gümnaasiumite informaatikaõpetuse peamiseks probleemiks põhikoolis omandatud informaatikateadmiste ebaühtlus. Ka pole paljudel gümnaasiumiõpilastel võimalust informaatikat õppida või pole selle maht, sisu ja kvaliteet piisavad ega suurenda huvi siduda oma tulevik selle valdkonnaga.

Hanke tulemusena valmib kuus 35-tunnilist valikkursust (5 ettevalmistavat valikkursust ja digilahenduse arendusprojekt), millele luuakse sisu koos materjalidega. Need on:

  • Programmeerimine
  • Tarkvaraarendus
  • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
  • Tarkvara analüüs ja testimine
  • Digiteenused
  • Digilahenduse arendusprojekt

Informaatika aine fookuses on kujundada meeskonna tasemel suutlikkus uuenduslikke digilahendusi luua. Õppekava keskmes on rühmatööna terve õppeaasta jooksul teostatav uurimuslik digilahenduse arendusprojekt, mille tulemusena valmib elulisele probleemile keskenduv tarkvara või riistvara prototüüp (nt. nutitelefoni- või veebirakendus, liitreaalsuse või nutikodu lahendus).

Valikkursused on läbitavad e-kursuse või MOOCina.

Pakkumisi hankel osalemiseks ootab Hariduse Infotehnoloogia SA hiljemalt 29. oktoobril kl 13. Täpsem info on leitav riigihangete registrist: riigihanked.riik.ee/register/hange/201225

Gümnaasiumi informaatika valikkursuste valmimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi number on 2014-2020.1.03.15-0001.

Lisainfo:
Kristi Salum
ProgeTiigri programmijuht
Kristi.Salum@hitsa.ee
tel 62 85 891

Samal teemal:

Lisa kommentaar

Email again: