Valdkondlikud digioskused muutuvad kutsehariduses üha olulisemaks

24. august 2017

Eelmisel aastal esmakordselt toimunud kutsehariduse seminar tõi kokku õpetajad üle kogu Eesti. Foto: Reio Laurits

Täna, 24. augustil toimub Rakvere Ametikoolis digitehnoloogia teemaline kutsehariduse seminar „Digimeister 2017: kätelkõnd“, mille fookuses on muutunud õpikäsituse ning digipöörde toetamine kutseõppes. Seminar toob kokku ligi 250 õpetajat üle kogu Eesti.

HITSA juhatuse esimehe Heli Aru-Chabilani sõnul eeldavad nii digipööre kui ka muutunud õpikäsitus õpetajatelt lisaks uutele teadmistele ka valmisolekut kasutada uusi õppemeetodeid. „Õpetaja ei saa enam kõndida sisse tallatud rada, vaid peab kujundama õppeprotsessi loominguliselt, muutes jooksvalt õpitegevuste sisu, esitust ja järjekorda. Kuidas õpetajat sellel teel toetada, sellele tänavusel seminaril tähelepanu pööramegi,“ lisas Aru-Chabilan.

Teist aastat toimuva kutsehariduse seminari praktilistes töötubades tuleb juttu nii õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamisest, muutustest erinevate põlvkondade õpetamises kui ka tuleviku tööturust ja tööandjate ootustest. Osalejatele tutvustatakse veebivahendeid ja rakendusi, mis aitavad rikastada õppetööd, näiteks tuleb juttu Chromebook’idest ning erinevatest testimise keskkondadest.

Olulise teemana on sel aastal lisandunud autoriõigused, mida õpetajad peavad jälgima õppematerjalide kasutamisel ja jagamisel. Seminaril kuuleb ka kutseharidusasutuste kogemustest digipöörde elluviimisel. Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskusest, Kuno Rooba Rakvere Ametikoolist ning Kadi Kreis Tartu Kunstikoolist tutvustavad oma kooli strateegilist IT juhtimist ning selgitavad, kuidas nad oma koolis muutunud õpikäsitust juurutavad ja digipöördega tegelevad.

„Hiljuti avaldatud OSKA raport toob välja selle, et üha enam vajatakse tööturul spetsialiste, kel lisaks erialastele teadmistele ka valdkondlikud digioskused. Selliste spetsialistide ettevalmistamiseks vajame aga digipädevaid õpetajaid,“ ütles Heli Aru-Chabilan. Seminaril saabki suurema tähelepanu erialane digitehnoloogia, mille raames tutvustatakse põhjalikumalt viie valdkonna võimalusi ja arenguid – tervishoid ja sotsiaalteenused, disain ja käsitöö, energeetika ja automaatika, turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus ning ehitus.

Seminari korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Täpsem info seminari kohta siit>>

Lisa kommentaar

Email again: